logo  
         
         
 

SIA "MICROLINES" ir noslēgusi līgumu ar SIA “Baltcom” par MICROLINES klientu apkalpošanu (izmantojot Baltcom tehniskos un cilvēkresursus un uzkrāto pieredzi) un to, ka turpmāk visus elektronisko sakaru pakalpojumus MICROLINES Jums sniegs sadarbībā ar Baltcom.

Jūs tiksiet automātiski novirzīti uz Baltcom mājas lapu pēc 20 sekundēm. Lai nokļūtu tur uzreiz, spiediet pogu "Turpināt".

 
         
       
         
         
   

ООО «MICROLINES» заключило договор с ООО «Baltcom» на обслуживание клиентов MICROLINES (с использованием технических и трудовых ресурсов и накопленного опыта Baltcom), и что в дальнейшем все услуги электронной связи MICROLINES будет предоставлять Вам в сотрудничестве с Baltcom.

Вы будете автоматически перенаправлены на домашнюю страницу Baltcom через 20 секунд. Чтобы сразу попасть туда, нажмите кнопку «Продолжить».